De Graafshop garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten gelden de wettelijke regels voor garantie en conformiteit.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd of in de volgende gevallen:

  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien bewijs van aankoop niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met 0314 – 368450 of door een mail te sturen naar merchandise@degraafschap.nl.

DE GRAAFSCHAP

Voetballen op hoog niveau met spektakel én saamhorigheid tussen club en supporters. De Superboeren zijn de Achterhoekse trots met de kernwaarden: D’RAN, eerlijk, trots, samen en genieten.

NAAR DE GRAAFSCHAP.NL